Programování aplikací a systémů

Programování na míru

Mnoho firem a živnostníků potřebuje v podnikání zdokonalit své každodenní procesy. Ať už se jedná o potřebu urychlení či optimalizace práce nebo snížení chyb, automatizace a systematičnost řešení na míru se postarají o vyřešení těchto problémů. Počáteční investice se tak může mnohonásobně vrátit v podobě maximalizace zisku i zlepšení obchodního jména.

Použité technologie

Programování softwarových systémů na míru realizuji primárně v moderním programovacím jazyce .NET C# z dílen společnosti Microsoft. Pro takovéto systémy je přirozeným prostředím platforma operačních systémů Windows (avšak nemusí to být nutností). Pro práci s firemními daty pak obvykle využívám databázové servery:

Přehled funkcí

Počet a podoba funkcionalit firemních systémů se vždy odvíjí od přání klienta. Je potřeba mít na paměti, že informační systém na míru by měl vždy pokrývat maximální množství specifických firemních potřeb. Ty se různí případ od případu. Důležité je, aby systém vykonával přesně to, co je od něj očekáváno. Často se systémy programují tak, aby nutily zaměstnance dodržovat firmou nastavená pravidla, čímž se systém částečně transformuje do role vedoucího, který hlídá zaměstnance, aby se nedosputili zbytečných chyb z nedbalosti. V obecné rovině můžeme hovořit o systému, který zahrnuje například následující:

Výhody vlastního řešení

Na trhu existuje velké množství různých programů, které jsou do určité míry připraveny vyhovět požadavkům firemního prostředí. Problém nastává ve chvíli, kdy firma zjistí, že část programu nevyhovuje jejím potřebám a je potřeba přistupovat k nepříjemným kompromisům. Této situaci říkám ohýbání reality možnostem systému. Oproti tomu systém, který je vyvinut na míru, je přesně modelován pro potřeby firmy. Firemní požadavky jsou centrem veškerého dění a kompromisy tak mohou ustoupit do pozadí.

Přejít na kontakty