Čeněk Ďurian

Čeněk Ďurian.cz

Spojování tabulek

 • Když potřebujeme vybírat data z více než jedné tabulky a pracovat s nimi jako s jedním výběrem
 • K tomuto úkonu se využívá proces, kterému se říká „joinování tabulek

 

 • Joinování tabulek rozdělujeme na:
  • Vnitřní spojení – INNER JOINS
  • Vnější spojení – OUTER JOINS

Vnitřní spojení

 • Používá klíčová slova INNER JOIN
 • Vrátí POUZE takové řádky obou spojených tabulek, u nichž jsou hodnoty obou propojovaných sloupců shodné

Vnější spojení

 • Používaná klíčová slova:
 • LEFT OUTER JOIN / LEFT JOIN
 • RIGHT OUTER JOIN / RIGHT JOIN
 • Vrátí všechny řádky tabulky vlevo, resp. vpravo od klíčového slova JOIN, které jsou doplněny propojenými řádky druhé tabulky