Čeněk Ďurian

Čeněk Ďurian.cz

CROSS JOIN

  • Jedná se o kartézský součin (každý s každým)
  • Vypíše všechny kombinace záznamů mezi spojovanými tabulkami, bez ohledu na PK a CK
  • Bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé řádky propojeny

 

SQL
SELECT * FROM zamestnanec CROSS JOIN oddeleni;

LEFT [OUTER] JOIN

  • Vrátí všechny řádky tabulky VLEVO od klíčového slova JOIN.
  • Vypíší se všechny řádky z LEVÉ tabulky, které splňují podmínku (spárované i nespárované).
  • Z PRAVÉ tabulky nemusí být vypsány všechny řádky.

 

SQL
SELECT * FROM zamestnanec LEFT JOIN oddeleni
ON zamestnanec.oddeleni_id = oddeleni.id

RIGHT [OUTER] JOIN

  • Vrátí všechny řádky tabulky VPRAVO od klíčového slova JOIN.
  • Vypíší se všechny řádky z PRAVÉ tabulky, které splňují podmínku (spárované i nespárované).
  • Z LEVÉ tabulky nemusí být vypsány všechny řádky.

 

SQL
SELECT * FROM zamestnanec RIGHT JOIN oddeleni
ON zamestnanec.oddeleni_id = oddeleni.oddeleni_id