Spojování tabulek

V rámci veškerých operací jsme zatím pracovali vždy s daty jedné tabulky. Je to sice taky príma, ale v praxi se zcela běžně pracuje s daty z více než jedné tabulky. Tomuto umění se říká spojování (v branži tzv. joinování) tabulek, které se provádí pomocí příkazů typu JOIN.

Vnitřní spojení

  • Používá klíčová slova INNER JOIN
  • Vrátí POUZE takové řádky obou spojených tabulek, u nichž jsou hodnoty obou propojovaných sloupců shodné

Vnější spojení

  • Používaná klíčová slova:
  • LEFT OUTER JOIN / LEFT JOIN
  • RIGHT OUTER JOIN / RIGHT JOIN

Vrátí všechny řádky tabulky vlevo, resp. vpravo od klíčového slova JOIN, které jsou doplněny propojenými řádky druhé tabulky

Trošku podrobněji se podíváme na jednotlivé typy joinů v další lekci.