Čeněk Ďurian

Čeněk Ďurian.cz

Spojování tabulek

Když potřebujeme vybírat data z více než jedné tabulky a pracovat s nimi jako s jedním výběrem K tomuto úkonu se využívá proces, kterému se říká „joinování tabulek“   Joinování tabulek rozdělujeme na: Vnitřní spojení – INNER JOINS Vnější spojení – OUTER JOINS Vnitřní spojení Používá klíčová slova INNER JOIN Vrátí POUZE takové řádky obou […]

Vnitřní spojení

INNER JOIN Tzv. vnitřní join Vrátí pouze takové řádky obou tabulek, u nichž jsou hodnoty obou propojovaných sloupců shodné Používá se ve spojení s klauzulemi: USING ON INNER JOIN + USING Použijeme v případě, kdy jsou sloupce PK a CK stejně pojmenované Na datovém typu obou těchto sloupců přitom nezáleží Ale shodný datový typ obou […]

Vnější spojení

CROSS JOIN Jedná se o kartézský součin (každý s každým) Vypíše všechny kombinace záznamů mezi spojovanými tabulkami, bez ohledu na PK a CK Bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé řádky propojeny   LEFT [OUTER] JOIN Vrátí všechny řádky tabulky VLEVO od klíčového slova JOIN. Vypíší se všechny řádky z LEVÉ tabulky, které splňují podmínku (spárované i […]