Třída

Jak jsme si již vysvětlovali, třída je v podstatě model, který říká, jaké vlastnosti a chování by měly mít objekty, které budou na základě takové třídy vznikat. Je důležité si uvědomit, že třída není objekt. Pojďme si zkusit uvést jednoduchý příklad. V našem programu budeme chtít vést evidenci lidí. O každém z nich budeme potřebovat evidovat […]

Objektově orientované programování

Krátký úvod Objektově orientované programování (OOP) je způsob přístupu k programování (paradigma), který je zaměřen na modelování všeho z reálného světa. Programový kód tedy není už jen obyčejná posloupnost mnohdy nic neříkajícího kódu. Kód je rozdělen do určitých logických celků, které reprezentují právě zmiňované objekty reálného světa. Objektem reálného světa může být cokoliv, na co jen […]